Pere Vila school group

REHABILITACIÓ DE FAÇANES I COBERTES, I CANVI DE FUSTERIES.

Reforma i rehabilitació de la façana del estucs originals, el esgrafiats i les peces de terracota. Substitució de les fusteries amb millora acústica i térmica. Rehabilitació i aïllament de tota la coberta de teules àrabs amb remat de teula vidriada i canvi de totes les persianes alicantines.

Autor: Marc Cuixart Goday
Projecte: 2010-2016 Obra: 2012-2016
Catalogació: nivell protecció B – nº540
Client: Consorci d’Educació de Barcelona
PEM: 3.999.348,40eur
Superfície construïda: 10.300 m2
Col·laboradors: Ricardo Guasch [arquitecte], Xavi Mora Panosa [arquitecte tècnic]
Col·laboradors especialitats: Bernuz Fernández [estructures], Veclus [arqueología, historia], Patrimoni 2 [estucs, terracotes, pedres naturals i artificials, colors originals], Servies Centrals de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona