Escola Milà i Fontanals

REHABILITACIÓ DE FAÇANES I COBERTES, CANVI DE FUSTERIES I REFORMA INTERIOR

Reforma i rehabilitació de la façana del estucs originals, el esgrafiats i les peces de terracota. Substitució de les fusteries amb millora acústica i térmica. Rehabilitació i aïllament de tota la coberta de teules àrabs amb remat de teula vidriada i canvi de totes les persianes alicantines.

Autor: Marc Cuixart Goday
Projecte: 2014
Obra: 2015
Catalogació: nivell protecció B – nº1468
Client: Consorci d’Educació de Barcelona
PEM: 1.400.946,25eur
Superfície construïda: 2927,25 m2
Col·laboradors: Luis Amorós [arquitecte], Xavi Mora Panosa [arquitecte tècnic]
Col·laboradors especialitats: Bernuz Fernández [estructures], Veclus [arqueología, historia], Patrimoni 2 [estucs, terracotes, pedres naturals i artificials, colors originals], Servies Centrals de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona