Escuela Dolors Monserdà-Santapau

REHABILITACIÓ DE FAÇANES I COBERTES, CANVI DE FUSTERIES I REFORMA INTERIOR

Reforma i rehabilitació de la façana del estucs originals, el esgrafiats i les peces de terracota. Substitució de les fusteries amb millora acústica i térmica. Rehabilitació i aïllament de tota la coberta de teules àrabs amb remat de teula vidriada i canvi de totes les persianes alicantines.

Autor: Marc Cuixart Goday
Projecte: 2015
Obra: 2016
Catalogació: nivell protecció B – nº1468
Client: Consorci d’Educació de Barcelona
PEM: 446.940,6 eur
Superfície construïda: 1302,84 m2