Fachada principal de Institut Milà i Fontanals

REHABILITACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL Y SUSTITUCIÓN DE VENTANAS

Reforma i rehabilitació de la façana principal i tester. Tractament de sócols. Actuació en paraments d’estuc i gresite, Tractament d’ampits, brancals i dintells. Tractament de tribuna i voladiu. Substitució de les fusteries amb millora acústica i tèrmica.

Autors: Marc Cuixart Goday i Luis Amorós
Projecte: 2018 Obra: 2018
Catalogació: nivell protecció B i C
Client: Consorci d’Educació de Barcelona
PEM: 821.727,38eur
Superfície façana principal: 1350 m2
Col·laborador: Xavi Mora Panosa [arquitecte tècnic]