Sala modernista La Peixera del Conservatori Municipal de Música de Barcelona

REHABILITACIÓ DE LA SALA MODERNISTA CONEGUDA COM “LA PEIXERA”

Restauració de l’estucat. Millores en la il·luminació. Restauració de les portes per la millora acústica i visual. Redacció del projecte i direcció d’obres.

Autor: Marc Cuixart Goday
Projecte: 2014
Obra: 2015
Catalogació: nivell protecció B – nº1468
Client: Consorci d’Educació de Barcelona
PEM: 206.971,75 eur
Superfície construïda: 902,40 m2