Millores exteriors i interiors del Conservatori Municipal de Música de Barcelona

PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRES DE MILLORES: CANVI DE FUSTERIES, ACCESIBILITAT, IL·LUMINACIÓ I ZONES COMUNS.

El canvi de les fusteries exterior i dels vidres va suposar un gran impacte en la millora de les condicions tèrmiques i acústiques de d’edifici (44 dB). El manteniment de les noves finestres d’acer, tanT pel que fa a la pintura com al nombre de obertures i tancades està garantit per un temps molt superior a les que hi havien. Es va incloure un ascensor de mides especials per persones de mobilitat reduïda I pel transport intern d’instruments musicals. Una nova il·luminació interior tota ella pensada per reduir el consum energètic.

Autor: Marc Cuixart Goday
Projecte: 2010
Obra: 2011
Catalogació: nivell protecció B – nº1393
Client: Consorci d’Educació de Barcelona
PEM: 2.807.948,23eur
Superfície construïda: 6873 m2